• Sint amorsplein

Sint amorsplein

Falstaff is gelegen aan het leukste en intiemste pleintje van Maastricht, het Sint Amorsplein.  De oude Sint Amor, die in de romeinse tijden van de oudste stad van Nederland (dat is dus Maastricht) de daklozen hielp, kreeg na zijn dood een kapel op een klein, idyllisch pleintje vlak bij het Vrijthof. Het kapelletje staat er tegenwoordig niet meer, maar nog wel een monument ter ere van deze Sint.

Naar de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.nl

Volgens de legende was Sint Amor een diaken of priester afkomstig uit Aquitanie (Frankrijk). Hij vestigde zich - op een in Rome op het graf van Petrus verkregen aanwijzing - op later leeftijd als kluizenaar in Munster Bilzen (België). Van daar uit ondernam hij regelmatig pelgrimstochten naar het graf van Sint Servaas. Ook betrok hij in de nabijheid van de Sint Servaaskerk een ‘kluis’. Tijdens zijn laatste pelgrimstocht overleed Sint Amor in Maastricht. Hij werd begraven in een kapel, die op het huidige plein werd gebouwd op de plaats van genoemde kluis. In 850 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Sint Landrada kerk te Munster Bilzen. Het kapelletje werd in de tweede helft van de 17e eeuw wegens bouwvalligheid afgebroken om plaats te maken voor de moesmarkt: op 27 april 1654 besloot de gemeenteraad:” te laeten paveyen de plaetsche van St. Amors capelle ende te adapteeren tot eenen groenmerckt