• André Rieu concerten 2021

André Rieu concerten 2021

Beste allemaal,

Ondanks het feit dat de data van de André Rieu concerten 2021 al bekend zijn, kunnen wij helaas geen reserveringen aannemen.

Er zijn nog een aantal onzekere factoren waardoor wij geen zicht hebben op het aantal tafels en/of personen dat wij op ons plein kunnen plaatsen.

Wij zouden u vriendelijk willen vragen onze website in de gaten te houden en wij hopen uiterlijk 1 mei meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Hopende op uw begrip,
Team Falstaff


Dear All,

Despite the fact that the dates of the André Rieu concerts 2021 are already known, unfortunately we cannot accept reservations yet.

There are still a number of uncertain factors as a result of which we have no insight into the number of tables and / or people that we can place on our square.

We would kindly ask you to keep an eye on our website and we hope to be able to provide more clarity no later than 1st May.

Hoping for your understanding,

Team Falstaff